(113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala)
Mosa Sayed

(113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala)

5

(113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala) - (113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala) por Mosa Sayed.. RegĂ­strese ahora para tener acceso a miles de libros disponibles para su descarga gratuita. El registro fue libre.

Descargar Se requiere registro

Sveriges omvandling till ett mångkulturellt samhälle medför nya och svåra frågeställningar för den svenska rättsordningen. I denna bok diskuteras det mångkulturella samhällets utmaningar mot bakgrund av en islamiskt präglad arvsordning. Den islamiska lagen, sharia, anses vara en uppenbarad och gudomligt inspirerad rättsordning. Delar av den muslimska befolkningen i Sverige identifierar sig med lagen till följd av sin religiösa åskådning. Samtidigt ger islamisk rätt uttryck för andra värderingar än de som upprätthålls av den svenska lagen. I studien analyseras de islamiska principer som avgör egendomsöverföringen vid dödsfall. Hur delas arv enligt islamiska principer? Har svenska domstolar förutsättningar att avgöra tvister med ledning av islamiskt präglade regler? På vilket sätt kan och bör man lösa situationer där islamiska regler synes vara oförenliga med principer i svensk rätt? Dessa, och frågor som rör mötet mellan islamisk och svensk rätt på aktuellt område, står i fokus i denna avhandling.

  • Published on: 2009-12-28
  • Released on: 2009-12-28
  • Original language: Swedish
  • Dimensions: .0" h x .0" w x .0" l,
  • Binding: Hardcover
  • 421 pages

(113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala) gratuit, (113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala) PDF, (113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala) EPUB, (113) (SJFU / Skrifter från juridiska fakulteten i Uppsala) AudioBook